KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK:

Intézményünk célja, hogy minden olvasóját, de kiemelten is az Egri Főegyházmegye intézményeinek dolgozóit, a hazai és külföldi kutatókat valamint az egyetemi hallgatókat segítse a tanulásban és a kutatásban. Teszi ezt a gyűjtőköri szabályzatban leírt szempontok alapján gyűjtött dokumentumokkal.

Ezért alkalmassá kívánjuk tenni intézményünket:

- a felsőfokú oktatásban részt vevők segítésére

- az életen át tartó tanulásra

- az egyház szociális, nevelési és kulturális szerepvállalásának, valamint a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítására

- a teremtett világ védelmét és annak szépségeit bemutató információk, dokumentumok és az ebben a témakörben felhalmozott tudásanyag továbbadására

- a kultúra, a tudomány és a művészet és a gazdaság kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és lexikális anyag közvetítésére

- a speciális kutatási témák támogatására (elsősorban a teológia részterületeinek mélyebb tanulmányozására)

- a szabadidő hasznos eltöltésére

- a könyvtári szolgáltatások gyors és szakszerű lebonyolítására

- az olvasók kulturált és ízléses könyvtári környezetben való kiszolgálására

- a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátására

- kulturális rendezvények szervezésére

„Habent sua fata libelli”, vagyis „Minden könyvnek meg van a sorsa”- tartja egy régi mondás. Szerintünk a mi feladatunk az, hogy a ránk bízott értékeket megismertessük az olvasóinkkal. Így tudják azok ténylegesen beteljesíteni „sorsukat”.

FacebookGoogle bookmarkTwitterDel.icio.usIWIWSatartlapJP-Bookmark
SEO by Artio